Visar läromedel inom "Samhällskunskap"
framsida

Vad vet du om konsumenträtt?

I arbetsboken Vad vet du om konsumenträtt? finns uppgifter av olika slag och svårighetsgrader. De flesta frågorna kan man svara på när man har läst Smart att veta om konsumenträtt.

framsida

Smart att veta om pengar

I den här boken kan man läsa om hur man får pengarna att räcka till. Vad som är viktigt att tänka på när man tar lån och sparar.  Här står också om hur man gör en budget och annat som är bra att veta för att man ska få en god ekonomi.

Till boken finns arbetsboken Vad vet du om pengar? Och Pengaspelet – en kortlek med frågor om ekonomi.

framsida

Vad vet du om pengar?

I arbetsboken Vad vet du om pengar finns uppgifter av olika slag och svårighetsgrader. De flesta frågorna kan man svara på när man läst Smart att veta om pengar.

Till Vad vet du om pengar? och Smart att veta om pengar, finns  Pengaspelet – en kortlek med frågor om ekonomi.

framsida

Det ska vi fira

En bok som berättar om traditioner i Sverige. Hur vi firar jul, påsk, midsommar och andra helger med stark tradition i Sverige. Boken har en lättläst text och är rikt illustrerad. Det ska vi fira passar väl att ha  som utgångspunkt för samtal om traditioner och helger i olika länder och kulturer. Boken är tänkt för elever i särskolan och elever med utländsk bakgrund. Men den passar också alla andra som har glädje av lättlästa texter på området.
Det finns Det ska vi fira – arbetsbok med uppgifter av olika svårighetsgrader samt några  recept på traditionsrika rätter.

framsida

Det ska vi fira – arbetsbok

I den här arbetsboken finns uppgifter av olika slag och svårighetsgrader, samt några recept med traditionsrika rätter. De flesta frågor kan man svara på när man läst Det ska vi fira.

framsida

Konfetti

Konfetti nutidsmagasin ska stimulera till läsning, både genom sin av form och sitt innehåll. De ämnen som tas upp återkommer i alla nummer. De rikt illustrerade artiklarna handlar bl a om ekonomi, hälsa, samhälle, miljö och geografi. I varje nummer finns frågor och en ordfläta som rör innehållet. Konfetti riktar sig till elever inom gymnasiesär och särvux och lämpar sig väl för elever med utländsk bakgrund. Givetvis passar magasinen även många andra grupper som har glädje av lättlästa texter med aktuellt innehåll.

framsida

Vad gör man här? – Läsebok

Vad gör man här? beskriver 23 olika ställen i samhället som många av oss besöker eller kommer i kontakt med. Här står bland annat om hur det kan vara hur det är på ett apotek, ett bibliotek, ett hotell, en bank och på en biograf. Varje ställe har ett eget uppslag och presenteras med lättläst text och många illustrationer.

framsida

Vad gör man här? – Arbetsbok

Arbetsboken  innehåller totalt 30 uppgifter med utgångspunkt från huvudboken Vad gör man här? Arbetsboken är rikt illustrerad.

framsida

Vad gör man här? – Stora arbetsboken

Stora arbetsboken innehåller ett stort antal omväxlande uppgifter med olika svårighetsgrad. Alla uppgifter utgår dock från innehållet i Vad gör man här?.

framsida

Jobb från A till Ö

Jobb från A till Ö beskriver på ett lättfattligt sätt 55 olika yrken, från advokat till översättare. Varje yrke presenteras på en egen sida med en lättläst text text och tydliga förklarande bilder.
Jobb från A till Ö är främst tänkt för grundsärskolan och gymnasiesärskolan men passar väl för andra målgrupper med behov av lättlästa och informativa böcker på området som exempelvis elever som läser SFI.

Sidor:«123»

Lättläst och lärorikt!

Tanken med alla de böcker och spel som presenteras här är att de ska inspirera och stimulera att läsa och lära sig något nytt.

Alla böckerna har lättläst text och är rikt illustrerade. Typografin är tydlig och layouten luftig, allt för att göra innehållet tillgängligt för elever som har svårigheter att läsa och skriva.

Till flertalet faktaböcker finns arbetsböcker där eleverna kan testa sina kunskaper på egen hand. Dessutom finns spel som kan bidra till att eleverna samtalar om det de lärt sig.

Särskolans elever är den primära målgruppen men självklart passar materialet för många andra grupper som har behov av lättlästa texter, SFI och svenska som andra språk, för att nämna några. Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Länkar

LäroMedia Bokhandel
www.laromedia.se

Bokverksta'n Förlag
www.bokverkstan.se

Sica Läromedel
www.sica.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten
www.spsm.se