Visar läromedel inom "Samhällskunskap"
framsida

Stora JOBB-häftet

Stora JOBB-häftet innehåller en mängd uppgifter av varierande svårighetsgrad. Alla uppgifterna utgår från innehållet i JOBB från A till Ö.

framsida

JOBB – häftet

JOBB-häftet innehåller ett antal relativt enkla uppgifter med utgångspunkt från läseboken ”Jobb från A till Ö”.

Sidor:«123

Lättläst och lärorikt!

Tanken med alla de böcker och spel som presenteras här är att de ska inspirera och stimulera att läsa och lära sig något nytt.

Alla böckerna har lättläst text och är rikt illustrerade. Typografin är tydlig och layouten luftig, allt för att göra innehållet tillgängligt för elever som har svårigheter att läsa och skriva.

Till flertalet faktaböcker finns arbetsböcker där eleverna kan testa sina kunskaper på egen hand. Dessutom finns spel som kan bidra till att eleverna samtalar om det de lärt sig.

Särskolans elever är den primära målgruppen men självklart passar materialet för många andra grupper som har behov av lättlästa texter, SFI och svenska som andra språk, för att nämna några. Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Länkar

LäroMedia Bokhandel
www.laromedia.se

Bokverksta'n Förlag
www.bokverkstan.se

Sica Läromedel
www.sica.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten
www.spsm.se