Sökresultat för "smart att veta"

Vad vet du om pengar?

I arbetsboken Vad vet du om pengar finns uppgifter av olika slag och svårighetsgrader. De flesta frågorna kan man svara på när man läst Smart att veta om pengar. Till […]

Pengaspelet

Ett roligt och lärorikt kortspel med frågor om pengar och ekonomi av olika svårighetsgrad. De flesta frågor kan man svara på när man läst huvudboken Smart och veta om pengar […]

Sidor:«12

Lättläst och lärorikt!

Tanken med alla de böcker och spel som presenteras här är att de ska inspirera och stimulera att läsa och lära sig något nytt.

Alla böckerna har lättläst text och är rikt illustrerade. Typografin är tydlig och layouten luftig, allt för att göra innehållet tillgängligt för elever som har svårigheter att läsa och skriva.

Till flertalet faktaböcker finns arbetsböcker där eleverna kan testa sina kunskaper på egen hand. Dessutom finns spel som kan bidra till att eleverna samtalar om det de lärt sig.

Särskolans elever är den primära målgruppen men självklart passar materialet för många andra grupper som har behov av lättlästa texter, SFI och svenska som andra språk, för att nämna några. Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Länkar

LäroMedia Bokhandel
www.laromedia.se

Bokverksta'n Förlag
www.bokverkstan.se

Sica Läromedel
www.sica.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten
www.spsm.se