Visar läromedel inom "Idrott och hälsa"
framsida

Konfetti

Konfetti nutidsmagasin ska stimulera till läsning, både genom sin av form och sitt innehåll. De ämnen som tas upp återkommer i alla nummer. De rikt illustrerade artiklarna handlar bl a om ekonomi, hälsa, samhälle, miljö och geografi. I varje nummer finns frågor och en ordfläta som rör innehållet. Konfetti riktar sig till elever inom gymnasiesär och särvux och lämpar sig väl för elever med utländsk bakgrund. Givetvis passar magasinen även många andra grupper som har glädje av lättlästa texter med aktuellt innehåll.

framsida

Må så gott

Må så gott beskriver lättfattligt och sakligt vilken betydelse mat, motion, vila och stimulans har för välbefinnandet. Matkapitlet tar bland annat upp näringsämnen, tallriksmodellen, matförslag och måltidsvanor. Motionskapitlet talar om behovet av vardagsaktiviteter och vikten av att träna regelbundet. I avsnittet om Vila talar man om varför det är viktigt för kroppen att få återhämta sig. Här finns också goda råd om sömn. I kapitlet Stimulans handlar det om hur viktigt det är att ge sig tid att göra saker man känner sig glad av, vilket är mycket individuellt. Varje kapitel är rikt illustrerat med både foton och bilder. I boken finns även ett avsnitt om tobak, droger och alkohol och dess skadliga inverkan på kroppen.

Till Läroboken finns ett arbetshäfte; Min egen må gott bok, där man fyller i sina egna val av mat, motion, vila och stimulans. En serie Må gott-kort med frågor i ämnet hälsa finns också.

framsida

Min egen Må gott-bok – arbetshäfte

Min egen må gott-bok är en arbetsbok till faktaboken Må så gott där man kan fylla i sina egna val av mat, motion, vila och stimulans för att må gott.


Lättläst och lärorikt!

Tanken med alla de böcker och spel som presenteras här är att de ska inspirera och stimulera att läsa och lära sig något nytt.

Alla böckerna har lättläst text och är rikt illustrerade. Typografin är tydlig och layouten luftig, allt för att göra innehållet tillgängligt för elever som har svårigheter att läsa och skriva.

Till flertalet faktaböcker finns arbetsböcker där eleverna kan testa sina kunskaper på egen hand. Dessutom finns spel som kan bidra till att eleverna samtalar om det de lärt sig.

Särskolans elever är den primära målgruppen men självklart passar materialet för många andra grupper som har behov av lättlästa texter, SFI och svenska som andra språk, för att nämna några. Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Länkar

LäroMedia Bokhandel
www.laromedia.se

Bokverksta'n Förlag
www.bokverkstan.se

Sica Läromedel
www.sica.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten
www.spsm.se