Visar läromedel inom "Spel"
framsida

Konsumentspelet

Konsumentspelet är tänkt som ett komplement till läseboken Smart att veta om konsumenträtt och arbetsboken Vad vet du om konsumenträtt?
Syftet är att eleverna ska få pröva sina kunskaper i konsumenträtt på ett lekfullt sätt.

Spelet består av 50 kort med frågor som rör konsumenträtt.
Frågorna är av olika svårighetsgrad. Eleverna kan spela själva men gärna tillsammans med lärare. Då kan oklarheter redas ut och när så behövs förtydligande göras.
Frågorna kan även vara underlag för vidare sökande av information om konsumenträtt på nätet, i tidningar och i böcker.
Konsumentspelet är främst tänkt för grundsärskolans högstadium, gymnasiesärskolan samt särvux. Men passar utmärkt för andra målgrupper med behov och av lättläst material om konsumenträtt exempelvis SFI.

framsida

Demokratispelet

Ett lekfullt sätt pröva vad man kan om demokrati.
Demokratispelet är tänkt som ett komplement till läseboken Smart att veta om demokrati och arbetsboken Vad vet du om demokrati?
Målsättningen är att eleverna ska få pröva sina kunskaper om vad de vet om demokrati och hur den fungerar i Sverige.
Spelet består av 50 frågekort i ämnet demokrati.
Frågorna är av olika svårighetsgrad. Eleverna kan spela själva men gärna tillsammans med lärare. Då kan oklarheter redas ut och när så behövs förtydligande göras.
Frågorna kan även vara underlag för vidare sökande av information i ämnet demokrati på nätet, i tidningar och i böcker.
Demokratispelet är främst tänkt för grundsärskolans högstadium, gymnasiesärskolan samt särvux. Men passar utmärkt för andra målgrupper med behov och av lättläst material i ämnet demokrati som exempelvis SFI.

framsida

Pengaspelet

Ett roligt och lärorikt kortspel med frågor om pengar och ekonomi av olika svårighetsgrad. De flesta frågor kan man svara på när man läst huvudboken Smart och veta om pengar och löst uppgifterna i arbetsboken Vad vet du om pengar?

framsida

Just ordinary words – kortlek

Kortleken Just ordinary words innehåller ord och bilder ur läseboken och spelas som ”Löjliga familjen” men här är familjerna ex vis Bathroom, Seasons, Clothes etc. Med spelets hjälp tränar man att ställa frågor och får därmed träna sitt uttal.

framsida

Vad passar ihop? – Kortlek

Kortlek med 45 kort uppdelade på 15 av de ställen som finns med i ”Vad gör man här?”.  Kortleken kan spelas som ”löjliga familjen” där de olika ställena får vara familjer. Korten kan även användas som substantivkort.

framsida

Historiens familjer – Kortspel

Kortlek av typ ”löjliga familjen” med de åtta familjer vi möter i läseboken ”Nyfiken på historiens familjer”.

framsida

Miljökampen

Miljökampen är ett lekfullt och lärorikt spel för att träna in ett bra miljötänkande. Spelet består av en spelplan med Sverigekarta och miljöfrågekort och besökskort. Det går ut på att svara på miljöfrågor och bli av med de sopmarker som man har när spelet börjar. Den spelare som först blir av med sina sopor genom att svara rätt på frågorna vinner. Till spelet hör Lilla Miljöboken som innehåller konkreta vardagstips på vad man kan göra för att vara rädd om miljön och en ordlista med förklaringar på de flesta ord som hör ihop med miljöfrågor. Texten i både spel och bok är lättläst.

framsida

Må så gott-kort, frågekort

Må gott-kort är ett antal frågor i ämnet hälsa. Korten kan användas för en hälsosam tipspromenad. Frågorna utgår från innehållet i faktaboken Må så gott.

framsida

Jobbmemory

Klassiskt memory som innehåller 20 av de yrken son finns presenterade i läseboken ”Jobb från A till Ö”.

framsida

Vem behöver vad? – Läggspel

Till materialet ”Jobb från A till Ö” och Jobbmemory hör också ett självrättande läggspel. Bilderna från 24 av yrkena återfinns som läggbrickor. Dessa ska paras ihop med bilderna eller texten i lådan eller på de tre extra underläggen. Gör man rätt stämmer mönstret på baksidan.


Lättläst och lärorikt!

Tanken med alla de böcker och spel som presenteras här är att de ska inspirera och stimulera att läsa och lära sig något nytt.

Alla böckerna har lättläst text och är rikt illustrerade. Typografin är tydlig och layouten luftig, allt för att göra innehållet tillgängligt för elever som har svårigheter att läsa och skriva.

Till flertalet faktaböcker finns arbetsböcker där eleverna kan testa sina kunskaper på egen hand. Dessutom finns spel som kan bidra till att eleverna samtalar om det de lärt sig.

Särskolans elever är den primära målgruppen men självklart passar materialet för många andra grupper som har behov av lättlästa texter, SFI och svenska som andra språk, för att nämna några. Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Länkar

LäroMedia Bokhandel
www.laromedia.se

Bokverksta'n Förlag
www.bokverkstan.se

Sica Läromedel
www.sica.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten
www.spsm.se