en-dag-1a-sida_small

En dag…

Uppskattad läsebokserie på lätt svenska till extra förmånligt pris.
En serie om 10 böcker med lättlästa texter, inspirerande foton och personliga illustrationer av Per Gustavsson!
Böckernas innehåll beskriver vardagliga händelser på ett trevligt sätt. Tanken är att läsaren ska känna igen sig och kanske även bli inspirerad att själv formulera liknande upplevelser.
Böckerna ska ge träning i läsning för både vuxna och ungdomar.
En dag-böckerna passar utmärkt även för elever som läser på Sfi.

Pris: 55 kr  NU 35 kr + moms
Pris: Bokpaket 10 titlar 468 kr. NU 300 kr + moms

Mer information >>

prickar

konfetti_small

Konfetti, lättläst svenska i tidningsform!

Ett nutidsmagasin som ska stimulera till läsning, både genom sin form och sitt innehåll.
De rikt illustrerade artiklarna handlar bl a om ekonomi, hälsa, samhälle, miljö och geografi.
I varje nummer finns frågor och en ordfläta som rör innehållet. Konfetti riktar sig främst till elever inom gymnasiesärskolan och särvux och lämpar sig väl för elever med utländsk bakgrund.

Pris: Nr 1-4, 94 kr. NU 49 kr + moms

 

 

Mer information >>

prickar

Häng-med-bild_liten

Häng med-serien till extrapris!

Häng med består av 5 häften där respektive häfte beskriver besök hos tandläkare, läkare, sjukgymnast, optiker och frisör. Tanken är att ge information till den som ska göra ett första besök eller behöver få lite allmän kunskap om de olika yrkeskategoriernas arbete. Varje häfte avslutas med goda råd om hälsa och egen omvårdnad. Häng med-serien har lättläst text, informativa bilder och en luftig layout. Passar både barn och vuxna med behov av information på lätt svenska.

Pris förr: 52 kr  NU 35 kr + moms
Pris förr: 232 kr bokpaket 5 titlar, NU 150 kr + moms

Mer information >>

prickar

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara


Lättläst och lärorikt!

Tanken med alla de böcker och spel som presenteras här är att de ska inspirera och stimulera att läsa och lära sig något nytt.

Alla böckerna har lättläst text och är rikt illustrerade. Typografin är tydlig och layouten luftig, allt för att göra innehållet tillgängligt för elever som har svårigheter att läsa och skriva.

Till flertalet faktaböcker finns arbetsböcker där eleverna kan testa sina kunskaper på egen hand. Dessutom finns spel som kan bidra till att eleverna samtalar om det de lärt sig.

Särskolans elever är den primära målgruppen men självklart passar materialet för många andra grupper som har behov av lättlästa texter, SFI och svenska som andra språk, för att nämna några. Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Länkar

LäroMedia Bokhandel
www.laromedia.se

Bokverksta'n Förlag
www.bokverkstan.se

Sica Läromedel
www.sica.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten
www.spsm.se