Nyheter!

skapa_small

Skapa bilder

Information kommer snart..

 

 

Mer information >>

prickar

tolka_small

Tolka bilder

Tolka bilder beskriver hur bilder används för olika ändamål/syften. Vilka kriterier man har när man väljer ut och formger beroende på den målsättning man har med bilderna.

Boken är indelad i 8 kapitel. Varje kapitel tar upp en genre som till exempel propagandabilder, informationsbilder och konstbilder. Till varje kapitel finns frågor som ger eleverna möjlighet att göra egna tolkningar och reflexioner.

Tanken med boken är att eleverna både ska kunna titta på bilder och tolka dem likaså ska de själva lättare kunna väja bilder för olika ändamål och olika syften. Till boken finns lärarhandledning med tips hur man kan utveckla innehållet i respektive kapitel på lektionerna.

Idé, text och produktion: Kerstin Lindblad
Form: Torgny Karlsson

36 sidor

ISBN/Bestnr 87139-58-1

Pris: Pris 95 kr + moms

 

Mer information >>

prickar

kolla_small

Kolla texten!

Information kommer snart..

 

Mer information >>

prickar

Ny upplaga!

Histfam_small

Nyfiken på Historiens familjer

Nyfiken på Historiens familjer ger en inblick i hur livet kunde vara för olika familjer genom Sveriges historia. Det mest väsentliga från varje period beskrivs i ord och bild.

De åtta familjerna representerar åtta olika tidsperioder från vikingatid till nutid.

Till Nyfiken på Historiens familjer finns en arbetsbok och en kortspel med Historiens Familjer.

Idé, text och produktion: Kerstin Lindblad
Form och foto: Py Wernstedt
Illustrationer: Per Gustavsson

56 sidor

ISBN/Bestnr 88309-04-4

Pris: Pris 125 kr + moms

 

Mer information >>

prickar


Lättläst och lärorikt!

Tanken med alla de böcker och spel som presenteras här är att de ska inspirera och stimulera att läsa och lära sig något nytt.

Alla böckerna har lättläst text och är rikt illustrerade. Typografin är tydlig och layouten luftig, allt för att göra innehållet tillgängligt för elever som har svårigheter att läsa och skriva.

Till flertalet faktaböcker finns arbetsböcker där eleverna kan testa sina kunskaper på egen hand. Dessutom finns spel som kan bidra till att eleverna samtalar om det de lärt sig.

Särskolans elever är den primära målgruppen men självklart passar materialet för många andra grupper som har behov av lättlästa texter, SFI och svenska som andra språk, för att nämna några. Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Länkar

LäroMedia Bokhandel
www.laromedia.se

Bokverksta'n Förlag
www.bokverkstan.se

Sica Läromedel
www.sica.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten
www.spsm.se