Visar läromedel inom "Böcker"
framsida

Konfetti

Konfetti nutidsmagasin ska stimulera till läsning, både genom sin av form och sitt innehåll. De ämnen som tas upp återkommer i alla nummer. De rikt illustrerade artiklarna handlar bl a om ekonomi, hälsa, samhälle, miljö och geografi. I varje nummer finns frågor och en ordfläta som rör innehållet. Konfetti riktar sig till elever inom gymnasiesär och särvux och lämpar sig väl för elever med utländsk bakgrund. Givetvis passar magasinen även många andra grupper som har glädje av lättlästa texter med aktuellt innehåll.

framsida

Må så gott

Må så gott beskriver lättfattligt och sakligt vilken betydelse mat, motion, vila och stimulans har för välbefinnandet. Matkapitlet tar bland annat upp näringsämnen, tallriksmodellen, matförslag och måltidsvanor. Motionskapitlet talar om behovet av vardagsaktiviteter och vikten av att träna regelbundet. I avsnittet om Vila talar man om varför det är viktigt för kroppen att få återhämta sig. Här finns också goda råd om sömn. I kapitlet Stimulans handlar det om hur viktigt det är att ge sig tid att göra saker man känner sig glad av, vilket är mycket individuellt. Varje kapitel är rikt illustrerat med både foton och bilder. I boken finns även ett avsnitt om tobak, droger och alkohol och dess skadliga inverkan på kroppen.

Till Läroboken finns ett arbetshäfte; Min egen må gott bok, där man fyller i sina egna val av mat, motion, vila och stimulans. En serie Må gott-kort med frågor i ämnet hälsa finns också.

framsida

Min egen Må gott-bok – arbetshäfte

Min egen må gott-bok är en arbetsbok till faktaboken Må så gott där man kan fylla i sina egna val av mat, motion, vila och stimulans för att må gott.

framsida

Just an ordinary day

Just an ordinary day är  en bok i engelska på nivå 2. I boken beskriver fyra personer en dag i sina liv. Det är Mary som är gift och har två barn, Michael som är singel, tonårstjejen Clara och pensionären George som lever med sin fru och vars barn numera är utflugna. Tack vare deras olika livsvillkor blir det en hel del ord som är användbara i vardagen.
Boken är rik på foton och illustrationer som bidrar till att göra den lättläst och inspirerande.
Till läseboken hör övningsboken Just an ordinary exercise book, med övningar av varierande slag med utgångspunkt från läseboken Just an ordinary day. Just ordinary words innehåller ord och bilder ur läseboken och spelas som ”Löjliga familjen”.

framsida

Just an ordinary exercise book

Just an ordinary exercise book, med övningar av varierande slag med utgångspunkt från läseboken Just an ordinary day. Här har man nytta av en ordbok, exempelvis Norstedts första engelska ordbok.

framsida

Just ordinary words – kortlek

Kortleken Just ordinary words innehåller ord och bilder ur läseboken och spelas som ”Löjliga familjen” men här är familjerna ex vis Bathroom, Seasons, Clothes etc. Med spelets hjälp tränar man att ställa frågor och får därmed träna sitt uttal.

framsida

Vad gör man här? – Läsebok

Vad gör man här? beskriver 23 olika ställen i samhället som många av oss besöker eller kommer i kontakt med. Här står bland annat om hur det kan vara hur det är på ett apotek, ett bibliotek, ett hotell, en bank och på en biograf. Varje ställe har ett eget uppslag och presenteras med lättläst text och många illustrationer.

framsida

Vad gör man här? – Arbetsbok

Arbetsboken  innehåller totalt 30 uppgifter med utgångspunkt från huvudboken Vad gör man här? Arbetsboken är rikt illustrerad.

framsida

Vad gör man här? – Stora arbetsboken

Stora arbetsboken innehåller ett stort antal omväxlande uppgifter med olika svårighetsgrad. Alla uppgifter utgår dock från innehållet i Vad gör man här?.

framsida

Nyfiken på Historiens familjer – Läsebok

Nyfiken på Historiens familjer ger en inblick i hur livet kunde vara för olika familjer genom Sveriges historia. Det mest väsentliga från varje period beskrivs i ord och bild och avslutas med en familjmedlems dagsboksanteckningar, på så sätt får innehållet en personlig prägel. De åtta familjerna representerar åtta olika tidsperioder från vikingatid till nutid. Texten är lättläst, layouten luftig och boken är rik på illustrationer som förtydligar innehållet.
Till Nyfiken på Historiens familjer finns en arbetsbok och en kortspel med Historiens Familjer.

Sidor:«12345»

Lättläst och lärorikt!

Tanken med alla de böcker och spel som presenteras här är att de ska inspirera och stimulera att läsa och lära sig något nytt.

Alla böckerna har lättläst text och är rikt illustrerade. Typografin är tydlig och layouten luftig, allt för att göra innehållet tillgängligt för elever som har svårigheter att läsa och skriva.

Till flertalet faktaböcker finns arbetsböcker där eleverna kan testa sina kunskaper på egen hand. Dessutom finns spel som kan bidra till att eleverna samtalar om det de lärt sig.

Särskolans elever är den primära målgruppen men självklart passar materialet för många andra grupper som har behov av lättlästa texter, SFI och svenska som andra språk, för att nämna några. Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Länkar

LäroMedia Bokhandel
www.laromedia.se

Bokverksta'n Förlag
www.bokverkstan.se

Sica Läromedel
www.sica.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten
www.spsm.se