Visar läromedel inom "Hemkunskap"
framsida

FIXA i köket

Här får du råd om hur du planerar matinköp, förvarar och tillagar mat, håller rent i köket och mycket mer.
Här finns också tips om hur du dukar till vardag och fest.
FIXA i köket har lättläst text och många bilder som visar hur du kan göra.
Illustrationer av Per Gustavsson.

framsida

FIXA städningen

Här får du råd om hur du dammsuger, tvättar fönster, gör rent i badrummet och mycket annat för att det ska bli rent och fint hemma.
FIXA städningen har lättläst text och många bilder som visar hur du kan göra.
Illustrationer av Per Gustavsson.

framsida

FIXA tvätten

Här får du råd om hur du tvättar, torkar och stryker kläder och annat som du vill ska bli rent och fint.
FIXA tvätten har lättläst text och många bilder som visar hur du kan göra.
Illustrationer av Per Gustavsson.


Lättläst och lärorikt!

Tanken med alla de böcker och spel som presenteras här är att de ska inspirera och stimulera att läsa och lära sig något nytt.

Alla böckerna har lättläst text och är rikt illustrerade. Typografin är tydlig och layouten luftig, allt för att göra innehållet tillgängligt för elever som har svårigheter att läsa och skriva.

Till flertalet faktaböcker finns arbetsböcker där eleverna kan testa sina kunskaper på egen hand. Dessutom finns spel som kan bidra till att eleverna samtalar om det de lärt sig.

Särskolans elever är den primära målgruppen men självklart passar materialet för många andra grupper som har behov av lättlästa texter, SFI och svenska som andra språk, för att nämna några. Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Länkar

LäroMedia Bokhandel
www.laromedia.se

Bokverksta'n Förlag
www.bokverkstan.se

Sica Läromedel
www.sica.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten
www.spsm.se