Visar läromedel inom "Miljökunskap"
framsida

Smart att veta om miljön

Ny lärobok om miljön!
Smart att veta om miljön beskriver i korthet miljöproblemen och hur de uppstår.
Boken inriktar sig dock främst på att ge praktiska råd om hur var och en kan bidra till att skona miljön.
Hur man sorterar sopor, vilka färdsätt som är miljövänliga, hur man spar på el och vatten är några av de områden som tas upp.
Tanken är att göra eleverna mer miljömedvetna och därmed bättre rustade att leva på ett skonsamt sätt för miljön.
Smart att veta om miljön har lättläst text, luftig layout och är rikt illustrerad.
Smart att veta om miljön vänder sig i första hand till elever i gymnasiesärskolan och särvux. Men boken passar väl för andra målgrupper och på andra nivåer där man har behov av lättläst och bildrikt material inom ämnet, exempelvis Sfi.

Till Smart att veta om miljön finns arbetsboken Vad vet du om miljön? I arbetsboken finns uppgifter av olika svårighetsgrad och karaktär.

framsida

Vad vet du om miljön?

I arbetsboken Vad vet du om miljön? finns uppgifter av olika slag och svårighetsgrader.
De flesta frågorna kan man svara på när man läst Smart att veta om miljön.

framsida

Konfetti

Konfetti nutidsmagasin ska stimulera till läsning, både genom sin av form och sitt innehåll. De ämnen som tas upp återkommer i alla nummer. De rikt illustrerade artiklarna handlar bl a om ekonomi, hälsa, samhälle, miljö och geografi. I varje nummer finns frågor och en ordfläta som rör innehållet. Konfetti riktar sig till elever inom gymnasiesär och särvux och lämpar sig väl för elever med utländsk bakgrund. Givetvis passar magasinen även många andra grupper som har glädje av lättlästa texter med aktuellt innehåll.

framsida

Lilla Miljöboken

En bok om miljön med praktiska vardagsråd för att skona miljön. Här finns en utförlig ordlista med förklaringar till många av de ord som används i miljöresonemang. Texten är lättläst.


Lättläst och lärorikt!

Tanken med alla de böcker och spel som presenteras här är att de ska inspirera och stimulera att läsa och lära sig något nytt.

Alla böckerna har lättläst text och är rikt illustrerade. Typografin är tydlig och layouten luftig, allt för att göra innehållet tillgängligt för elever som har svårigheter att läsa och skriva.

Till flertalet faktaböcker finns arbetsböcker där eleverna kan testa sina kunskaper på egen hand. Dessutom finns spel som kan bidra till att eleverna samtalar om det de lärt sig.

Särskolans elever är den primära målgruppen men självklart passar materialet för många andra grupper som har behov av lättlästa texter, SFI och svenska som andra språk, för att nämna några. Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Länkar

LäroMedia Bokhandel
www.laromedia.se

Bokverksta'n Förlag
www.bokverkstan.se

Sica Läromedel
www.sica.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten
www.spsm.se