Visar läromedel inom "Digitalt"
framsida

Mycket att fira – digital version

Mycket att fira och arbetsboken Mycket att fira kom ut 2012. Mycket att fira beskriver med lättläst text och många bilder olika traditioner i världen och i Sverige. Böckerna är uppskattade och används främst i samhällskunskap men även i religionskunskap och i hemkunskap.
Nu finns Mycket att fira som interaktiva DAISY böcker, det innebär digitala böcker med text, ljud och bild.
De digitala versionerna riktar sig främst till elever som bättre tillgodogör sig information i digital form med möjlighet till anpassning. och ljudstöd. Varje elev kan ha en egen digital interaktiv arbetsbok där läraren kan följa och kommentera elevens insatser.
Mycket att fira fira levereras som online DAISY bok för läsning på dator och surfplatta.

Huvudmålgrupp: Gymnasiesärskolan, Särvux och inte minst elever på dessa stadier med utländsk bakgrund. Givetvis även andra målgrupper med behov av material på detta område.

Se och hör kapitel ur Mycket att fira i digital version. Klicka på länken  http://mycketattfira.eclogic.se/demo/

Mer information >>

framsida

Det ska vi fira – digital version

Det ska vi fira läsebok och arbetsbok kom ut 2009. Det ska vi fira beskriver med lättläst text och många bilder svenska traditioner. Böckerna är uppskattade och används främst i samhällskunskap men även i religionskunskap och i hemkunskap.
Nu finns Det ska vi fira som interaktiva DAISY böcker, det innebär digitala böcker med text, ljud och bild.
De digitala versionerna riktar sig främst till elever som bättre tillgodogör sig information i digital form med möjlighet till anpassning. och ljudstöd. Varje elev kan ha en egen digital interaktiv arbetsbok där läraren kan följa och kommentera elevens insatser.
Det ska vi fira levereras som online DAISY bok för läsning på dator och surfplatta.

Huvudmålgrupp: Gymnasiesärskolan, Särvux och inte minst elever på dessa stadier med utländsk bakgrund. Givetvis även andra målgrupper med behov av material på detta område.

Se och hör kapitel ur Det ska vi fira i digital version. http://lindblad.godaisy.se/det_ska_vi_fira_faktabok/demo/


Lättläst och lärorikt!

Tanken med alla de böcker och spel som presenteras här är att de ska inspirera och stimulera att läsa och lära sig något nytt.

Alla böckerna har lättläst text och är rikt illustrerade. Typografin är tydlig och layouten luftig, allt för att göra innehållet tillgängligt för elever som har svårigheter att läsa och skriva.

Till flertalet faktaböcker finns arbetsböcker där eleverna kan testa sina kunskaper på egen hand. Dessutom finns spel som kan bidra till att eleverna samtalar om det de lärt sig.

Särskolans elever är den primära målgruppen men självklart passar materialet för många andra grupper som har behov av lättlästa texter, SFI och svenska som andra språk, för att nämna några. Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Länkar

LäroMedia Bokhandel
www.laromedia.se

Bokverksta'n Förlag
www.bokverkstan.se

Sica Läromedel
www.sica.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten
www.spsm.se