Visar läromedel inom "Böcker"
framsida

Nyfiken på Historiens familjer – Arbetsbok

Till läseboken Nyfiken på Historiens familjer finns denna arbetsbok med olika uppgifter som knyter an till Nyfiken på Historiens familjer. Arbetsboken är rikt illustrerad.

framsida

Nyfiken på Historiens familjer paket – Läsebok + kortspel

Läseboken Nyfiken på Historiens familjer ger en inblick i hur livet kunde vara för olika familjer genom Sveriges historia. Det mest väsentliga från varje period beskrivs i ord och bild och avslutas med en familjmedlems dagsboksanteckningar, på så sätt får innehållet en personlig prägel. De åtta familjerna representerar åtta olika tidsperioder från vikingatid till nutid. Texten är lättläst, layouten luftig och boken är rik på illustrationer som förtydligar innehållet.
Kortlek av typ ”löjliga familjen” med de åtta familjer vi möter i  ”Nyfiken på Historiens familjer”.

framsida

Lilla Miljöboken

En bok om miljön med praktiska vardagsråd för att skona miljön. Här finns en utförlig ordlista med förklaringar till många av de ord som används i miljöresonemang. Texten är lättläst.

framsida

Jobb från A till Ö

Jobb från A till Ö beskriver på ett lättfattligt sätt 55 olika yrken, från advokat till översättare. Varje yrke presenteras på en egen sida med en lättläst text text och tydliga förklarande bilder.
Jobb från A till Ö är främst tänkt för grundsärskolan och gymnasiesärskolan men passar väl för andra målgrupper med behov av lättlästa och informativa böcker på området som exempelvis elever som läser SFI.

framsida

Stora JOBB-häftet

Stora JOBB-häftet innehåller en mängd uppgifter av varierande svårighetsgrad. Alla uppgifterna utgår från innehållet i JOBB från A till Ö.

framsida

JOBB – häftet

JOBB-häftet innehåller ett antal relativt enkla uppgifter med utgångspunkt från läseboken ”Jobb från A till Ö”.

Sidor:«12345

Lättläst och lärorikt!

Tanken med alla de böcker och spel som presenteras här är att de ska inspirera och stimulera att läsa och lära sig något nytt.

Alla böckerna har lättläst text och är rikt illustrerade. Typografin är tydlig och layouten luftig, allt för att göra innehållet tillgängligt för elever som har svårigheter att läsa och skriva.

Till flertalet faktaböcker finns arbetsböcker där eleverna kan testa sina kunskaper på egen hand. Dessutom finns spel som kan bidra till att eleverna samtalar om det de lärt sig.

Särskolans elever är den primära målgruppen men självklart passar materialet för många andra grupper som har behov av lättlästa texter, SFI och svenska som andra språk, för att nämna några. Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Länkar

LäroMedia Bokhandel
www.laromedia.se

Bokverksta'n Förlag
www.bokverkstan.se

Sica Läromedel
www.sica.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten
www.spsm.se