Sökresultat för "smart att veta"

Smart att veta om miljön

Ny lärobok om miljön! Smart att veta om miljön beskriver i korthet miljöproblemen och hur de uppstår. Boken inriktar sig dock främst på att ge praktiska råd om hur var […]

Smart att veta om demokrati

I den här boken kan man läsa om demokrati. Och om hur demokratin fungerar i Sverige. Vem som gör vad i regering och riksdag. Hur man röstar i allmänna val. […]

Smart att veta om konsumenträtt

I den här boken kan du läsa om de lagar som gäller alla konsumenter. Allt som är bra att veta när du ska köpa något. Här finns information om vad […]

Smart att veta om pengar

I den här boken kan man läsa om hur man får pengarna att räcka till. Vad som är viktigt att tänka på när man tar lån och sparar.  Här står […]

Konsumentspelet

Konsumentspelet är tänkt som ett komplement till läseboken Smart att veta om konsumenträtt och arbetsboken Vad vet du om konsumenträtt? Syftet är att eleverna ska få pröva sina kunskaper i […]

Vad vet du om miljön?

I arbetsboken Vad vet du om miljön? finns uppgifter av olika slag och svårighetsgrader. De flesta frågorna kan man svara på när man läst Smart att veta om miljön.

Demokratispelet

Ett lekfullt sätt pröva vad man kan om demokrati. Demokratispelet är tänkt som ett komplement till läseboken Smart att veta om demokrati och arbetsboken Vad vet du om demokrati? Målsättningen […]

Vad vet du om demokrati?

I arbetsboken Vad vet du om demokrati? finns uppgifter av olika slag och svårighetsgrader. De flesta frågorna kan man svara på när man läst Smart att veta om demokrati. Till […]

Hem

En dag böckerna En dag-böckerna passar bra för många grupper som har behov av lättlästa texter, t ex SFI och svenska som andra språk samt särskolans elever. Du hittar böckerna […]

Vad vet du om konsumenträtt?

I arbetsboken Vad vet du om konsumenträtt? finns uppgifter av olika slag och svårighetsgrader. De flesta frågorna kan man svara på när man har läst Smart att veta om konsumenträtt.

Sidor:12»

Lättläst och lärorikt!

Tanken med alla de böcker och spel som presenteras här är att de ska inspirera och stimulera att läsa och lära sig något nytt.

Alla böckerna har lättläst text och är rikt illustrerade. Typografin är tydlig och layouten luftig, allt för att göra innehållet tillgängligt för elever som har svårigheter att läsa och skriva.

Till flertalet faktaböcker finns arbetsböcker där eleverna kan testa sina kunskaper på egen hand. Dessutom finns spel som kan bidra till att eleverna samtalar om det de lärt sig.

Särskolans elever är den primära målgruppen men självklart passar materialet för många andra grupper som har behov av lättlästa texter, SFI och svenska som andra språk, för att nämna några. Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Länkar

LäroMedia Bokhandel
www.laromedia.se

Bokverksta'n Förlag
www.bokverkstan.se

Sica Läromedel
www.sica.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten
www.spsm.se